Bewindvoering Wolvega logo

Bewindvoering

Heeft u problematische schulden of bent u om wat voor reden niet meer in staat om zelf uw financiën te regelen, dan is bewindvoering (ook wel beschermingsbewind of bewind genoemd) de beste oplossing voor u. Bewind is een maatregel waarbij aan de rechtbank gevraagd wordt of Bewindvoering Wolvega u mag helpen. De rechter wil graag weten of dit écht wel nodig is voor u. Na uitspraak van het bewind bent u namelijk niet meer zelf bevoegd over uw financiën.
Bewindvoering Wolvega voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de rechtbank. Uw geldzaken worden dus vertrouwd en goed geregeld.

Bewindvoering kan nodig zijn bij onder andere:

 • dementie
 • verstandelijke beperking
 • psychische stoornis zoals ADD of ADHD
 • autisme
 • verslaving
 • schulden

Wat doet een bewindvoerder?

Bij bewind doet Bewindvoering Wolvega het volgende voor u:

 

 • aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting;
 • in kaart brengen vermogen, zoals: inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • alle reguliere werkzaamheden met betrekking tot het inkomen, zoals aanvragen inkomen en toeslagen en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;
 • eventueel ,met oog op verhuizing, in overleg met u en/of familie verkoop woning/inboedel.
 • het regelen van alle financiën, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtscheldingverzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag;
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen;
 • het treffen van enkele betalingsregelingen;
 • het hebben van regelmatig contact met jou binnen redelijke grenzen;
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter;
 • Bij schulden: inventariseren, stabiliseren en doorleiden naar gemeentelijke schuldhulpverlening.
Bewindvoering is geen manier om onder schulden uit te komen. Bewindvoering Wolvega kan geen schuldeisers tegenhouden in hun activiteiten. Tevens mag Bewindvoering Wolvega geen schuldeisers voortrekken en moet zich houden aan wettelijke regels.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat u zich hebt aangemeld, via e-mail, telefoon, begeleiding of via uw werkgever, plannen we een kennismakingsgesprek. Hierna plannen we een intakegesprek waarbij we dieper ingaan op uw situatie. Na het gesprek ontvangt u een verslag van het gesprek. We verzorgen de aanvraag beschermingsbewind voor u. In overleg kunnen we starten met budgetbeheer vóór het bewind. Als u wordt opgeroepen door de rechtbank voor het bewind gaan we daar samen naartoe. Na uitspraak van het bewind maken we een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Dit heet een boedelbeschrijving. We zorgen dat alle partijen om u heen (woningbouw, energiemaatschappij, enz.) de post naar ons toestuurt. Ieder jaar bespreken we het overzicht van al uw inkomsten en uitgaven (rekeningverantwoording).

Voor de kosten van bewindvoering verwijzen we u naar het kopje downloads, “tarieven”. Wij verzorgen standaard een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente voor de kosten van bewindvoering. Het is dus mogelijk dat u de kosten niet zelf hoeft te betalen. Iedere gemeente hanteert hierin ander beleid.

Wilt u hulp? Kom dan in actie en bel of mail met ons!

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten, mail of bel ons dan op 0561 – 853374 of vul onderstaand formulier in.
Scroll naar boven